Tek Sağlık Tek Gelecek diyerek, Interdisipliner Sağlık Platformumuz faaliyetlerine başladı!

Dünya nüfusundaki artış, sanayileşme, doğal kaynak tüketimindeki artış, biyoçeşitlilikteki azalma, hava, su ve toprak kirlenmesi, radyoaktif atıkların sebep olduğu kalıcı değişiklikler, iklim krizi, kapımızda bekleyen gıda ve su krizleri…

Bugün itibariyle, dünya çapında 6.2 milyon insanın ölümüne yol açan Covid-19 pandemisi gibi salgınlar dünya sağlığının en büyük tehditleri.

Tek sağlık; insan, hayvan, bitki ve çevre arasındaki sağlık ilişkisini, entegre ve birleştirici bir anlayışıyla, sağlık profesyonelleri arasında işbirliği esasına dayanarak ele alır. Toplum genelinde birden fazla sektörün, disiplinin ve topluluğun ortak akılla çalışmasına odaklanır.

Tıp Doktorları, eczacılar, veteriner hekimler ve çevre sağlığı uzmanları…

Hepimiz, bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle, sürdürülebilir bir dünya için bir arada çalışmalıyız…

 

Pharmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği olarak Tek Sağlık anlayışıyla hepimizin sağlığı için interdisipliner çalışma ortamının oluşturulmasına öncülük ediyoruz.

Çünkü insanlığımız, küresel sağlık tehditlerini tespit etmek, önlemek ve reaksiyon almak için Tek Sağlık anlayışına ihtiyaç duyuyor.

 

Sağlıklı bir gelecek için, bütüncül bir yaklaşımla; gıda, su güvenliği, beslenme, zoonotik hastalıkların kontrolü, çevre kirliliği, antimikrobiyal dirençle mücadele gibi konulara interdisipliner bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız…

Geleceğimiz ve tüm dünyanın sağlığı için Tek Sağlık.

 

Sağlık için Yeniden,

Tek Sağlık Tek Gelecek!

 

Pharmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği